Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Powell Graham

Graham Powell se narodil a vyrůstal na Novém Zélandu. Po obrácení pracoval v různých evangelizačních organizacích. I když byl znovuzrozený, tak zakoušel ve svém životě spoutanosti, jako byly deprese, strachy a podobně. I když se za to léta modlil postil a dělal vše, co považoval za „správné“, jeho stav se neměnil. Až se setkal s někým, kdo se věnoval osvobozování od démonů a skrze tuto službu došel uvolnění. Začal se věnovat této službě a dnes ve svých 73 letech jezdí po světě na konference, ale i do malých sborů a skupin, aby vyučil lidi jak se modlit za osvobození a současně se sám za osvobození modlí.