Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

McIntee Dennis

Dennis McIntee se více než 13 let věnuje služebníkům v předních liniích. S nadšením povzbuzuje, motivuje a posiluje pastory a vedoucí, aby plně rozvinuli svůj potenciál. Od r. 1996 žije v Evropě a dosáhl značného poznání Těla Kristova. Slouží místním sborům v 19 národech v Evropě i USA. Školí vedoucí prostřednictvím konferencí, škol vedení a svého vlastního výukového programu.