Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Marshall Tom

Tom Marshall byl zakladatelem Kapiti Christian Center a Cervant Industrie Trust na Novém Zélandě. Kromě toho byl poradcem vydavatele křesťanského časopisu Today´s Christianity. Po odchodu do penze žil v Sydney v Austrálii a měl rozsáhlou mezinárodní službu vyučování. Jeho stěžejními tématy byly zejména: učení o vedení, pastýřská péče, uzdravení a Boží království.