Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Margies Wolfhard

Dr. Wolfhard Margies se narodil roku 1938. Se svojí manželkou Christou má 5 dospělých dětí. Po všeobecném lékařském vzdělání, následném získání odbornosti ve vnitřní medicíně a specializaci na psychoterapii se usadil jako internista v Berlíně. Na to navázala činnost v oblasti pastýřské péče v rámci svazku evangelických svobodných sborů. Od roku 1981 je vedoucím a pastorem Gemeinde auf dem Weg (Sboru na cestě). Dr. Margies je autorem mnoha knih, které se zabývají převážně teologickými tématy a věnují se psychoterapeuticko-pastýřským otázkám.