Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Frangipane Francis

Francis Frangipane byl starším pastorem sboru River of Life Ministries v Cedar Rapids, Iowa, U.S.A. a prezidentem Advancing Church Ministries. Pán si Francise použil ke sjednocení tisíců pastorů na modlitbách ve stovkách měst. Je autorem mnoha velmi žádaných knih, z nichž v češtině vyšly Svatost, pravda a Boží přítomnost, Dny jeho slávy a Boží dům. Založil rozšiřující se výcvikovou školu na internetu a televizní službu nazvanou In Christ's Image (Do Kristovy podoby). Francis je žádaným řečníkem na konferencích po celém světě, v roce 1999 sloužil též na Křesťanské konferenci v Praze. S manželkou Denise mají pět dětí. V posledních letech odešel z mnoha různých výborů (předal i vedení sboru) a věnuje se výhradně modlitbě a službě Božím slovem.