Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Cho P. Yonggi