Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Boyd Harvey

Harvey Boyd je starším sboru Grace Fellowship ve městě Cabot v Arkansasu (USA), kde žije se svojí manželkou Catherine. Asi před 25 lety se pomodlil ve jménu Ježíše Krista za ženu, která byla od narození úplně zmrzačená, její nohy a záda byly zkroucené - a před jeho očima byla naráz uzdravena. Od té doby se modlil za tisíce nemocných a mnoho z nich bylo zázračně uzdraveno. Mnohá uzdravení má i lékařsky zdokumentována. Zvláště se věnuje nevyléčitelně nemocným. Harveyovi je dnes 80 let, našel své poslání od Boha a slouží druhým svými dary. V České republice byl již několikrát. V posledních letech se soustřeďuje na pomoc místním církvím, aby naplnily své poslání v tomto světě skrze nadpřirozenou Boží moc. V jeho místním sboru mají několik set členů a asi polovina z nich byla získána skrze službu uzdravování.