Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Schneeberger Vilém D.

Vilém D. Schneeberger (1928-2007) studoval teologii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (Mgr.) a na Husově fakultě v Praze (ThDr.). Po studiu působil jako farář Evangelické církve metodistické, přes dvacet let jako představitel této církve. Během té doby zasedal v redakční radě evangelického týdeníku Kostnické jiskry a v radách dalších časopisů. Napsal a přeložil řadu knih zabývajících se teologií a dějinami metodismu, zejména postavou Johna Wesleyho, zakladetele tohoto hnutí.