Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Pitter Přemysl

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov – 15. února 1976, Curych) byl český protestantský kazatel, spisovatel, publicista a sociální pracovník.

 

Založil Milíčův dům na Žižkově. Za druhé světové války přes přísné zákazy navštěvoval a zásoboval Židy. Po válce zažádal o znárodněné zámky v okolí Prahy a zde se staral dohromady o zubožené německé, židovské a české děti. Po nástupu komunistického režimu musel uprchnout ze země; nejprve působil v Německu, kde poskytoval pastorační a sociální podporu uprchlíkům v táboře Valka v Norimberku, později žil ve Švýcarsku.

 

Obrovská byla jeho publicistická a literární činnost. Napsal řadu knih, v letech 1924-1942 vydával časopis Sbratření, v exilu pak s Olgou Fierzovou Hovory s pisateli. Hojně spolupracoval s BBC a Svobodnou Evropou. V roce 1964 jej Jad Vašem prohlásil spravedlivým mezi národy.

 

Více na stránce...