Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Korčák Tomáš

Tomáš Korčák se narodil v roce 1967 v Litoměřicích, kde ve svých šestnácti letech přijal Ježíše Krista jako svého Pána a Zachránce. Jeho život se radikálně změnil a po několika letech prožil povolání kázat evangelium Božího království. V roce 1991 založil se svými spolupracovníky Křesťanské společenství Juda na Mělníku, kde slouží jako pastýř do dnešních dnů. Jeho dlouhodobou touhou je, aby Kristova církev byla obnovena a vybudována na základě apoštolů a proroků a aby evangelium bylo šířeno v moci divů a zázraků jako v prvotní církvi. S manželkou Renatou, která odešla v roce 2015 k svému Pánu, má tři dospělé děti. Nyní žije v novém manželství s Gabrielou.