Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Hagin Kenneth E.

Kenneth E. Hagin byl světově proslulý kazatel a autor mnoha knih. Narodil se 20. srpna roku 1917. Díky zjevení Božího slova o víře vstal roku 1934 doslova ze smrtelné postele. Bůh mu zázračně uzdravil zdeformované srdce a zbavil ho nevyléčitelné krevní choroby. Poté začal sloužit Bohu. Byl proslulý svou službou uzdravování a svým vyučováním o víře. Jeho syn, Kenneth Hagin jr., řekl, že si do své Bible napsal: "Bible to říká, já tomu věřím a to je základ!" V roce 1974 založil biblickou školu RHEMA Bible Training Center USA, kterou dodnes absolvovalo několik desítek tisíc studentů. V roce 1979 založil modlitební uzdravující centrum, kam mohli přijít nemocní a měli příležitost posilnit svou víru a být uzdraveni ze svých nemocí. Kenneth E. Hagin zemřel 19. září 2003. Je znám jako otec Hnutí víry.