Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

NEBE NA ZEMI

Alan Vincent

Jak dát prostor moci Božího království

Vydavatel: KMS 2010

ISBN: 987-80-86449-73-9

formát A5, 250 stran
Cena:259.00

Boží království je moc, která musí přinést změnu.

Jak přejít z fáze prorockých slov do fáze mocných činů?

Boží království má působit především v osobním životě.

 

 

Nová kniha významného charismatického učitele se zabývá realitou Božího království. Naléhavý kontroverzní výklad Bible směřuje k revoluci...

  • netradiční výklady známých biblických míst
  • obrazy Království v různých evangeliích
  • Království je třeba šířit násilím
  • Ježíš překonal svoji pozemskou frustraci
  • mít úspěšný sbor nestačí
  • každý máme svého Jebúsejce a potřebujeme se s ním vypořádat
  • vybudovat Davidův stánek - dnes