Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

BOŽÍ UNIVERZÁLNÍ ZÁMĚRY - SLEVA 50%

Alan Vincent & Franz Lippi

Výklad Listu Římanům - Škola Slova Graz 2010

Vydavatelství Juda 2010

ISBN 978-80-87239-17-9

manuál A5 + CD v mp3

(původní cena 199 Kč)

Cena:99.00

BOŽÍ UNIVERZÁLNÍ ZÁMĚRY - Výklad Listu Římanům

 

 

List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech křesťanské teologie.

 

Alan Vincent rozebírá v tomto manuálu kapitolu za kapitolou List apoštola Pavla Římanům. Ve svých přednáškách probírá některé kapitoly tohoto listu a jako exkurs vysvětluje zásadní význam Velikonoc. Franz Lippi svým osobitým způsobem vykládá Boží univerzální záměry především na osmé kapitole Listu Římanům.

 

Škola Slova se konala 9. - 13. srpna 2010 v Grazu (Štýrském Hradci) v Rakousku.

 

Franz Lippi z malé skupinky založil církev Exousia Christian Fellowship v Grazu v Rakousku. V devadesátých letech se jeho vliv a služba začala rozšiřovat do dalších zemí jihovýchodní Evropy. Stává se duchovním synem Alana Vincenta, což výrazně ovlivňuje a posová jeho službu. Zakládá a formuje mezinárodní služební tým BLAST Ministries (Balkan Loving Apostolic Serving Team), který se stal mocným nástrojem povzbuzení, zakládání a budování nových sborů v mnoha zemích. Strategicky též působí při duchovním boji napříč Evropou. Se svojí ženou Gerlindou pracují na tom, aby viděli novou generaci, jak povstává do průlomu v nových dimenzích víry a projevech moci Ducha.