Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

NESEJÍT Z CESTY - LISTOPADOVÁ SLEVA 75%

Alan Vincent & Franz Lippi

Správná biblická vyváženost - Škola Slova Graz 2009

Vydavatelství Juda 2010

ISBN 978-80-87239-16-2

manuál A5 + CD v mp3
(původní cena 199 Kč)

Cena:49.00

Jak zůstat na cestě a nespadnout ani do jednoho z příkopů?

 

Podíváme-li se na různá křesťanská učení a upřímně si probereme, co k nim říká Písmo, často narazíme na zjevné rozpory. Mnozí lidé – a někdy k nim patří i slavní učitelé – mají sklon zdůraznit pouze jednu stránku zjevného biblického rozporu a odmítají vzít na vědomí jiná místa Písma, která tvrdí opak. Pokud takto jednáme, skončíme se svým učením v příkopu.

 

Jak vytrvat v celé pravdě Písma? Tajemství je v tom, že pevně uchopíme oba extrémy biblického učení, a to i přes jejich zjevný rozpor, a držíme je i přes přetrvávající napětí mezi nimi. Připomíná to vlak, který jede po dvou rovnoběžných kolejích. V duchovní oblasti, která je nekonečná, se tyto rovnoběžné a zjevně si protiřečící pravdy nakonec sejdou. Jak, tomu svým současným omezeným chápáním nedokážeme porozumět.

 

Jednou z hlavních ďáblových taktik je snaha oslabit církev, uvést nás do bludu a vyvolat v Těle Kristově rozdělení – tím, že zaujmeme nevyvážené, jednostranné či extrémní stanovisko v některých důležitých naukách. V dalším kroku se nás pokusí přimět, abychom bojovali s těmi, kdo zastávají opačné stanovisko, a abychom je označili za kacíře. 

 

Škola Slova se konala 10. - 14. srpna 2009 v Grazu (Štýrském Hradci) v Rakousku

 

Franz Lippi z malé skupinky založil církev Exousia Christian Fellowship v Grazu v Rakousku. V devadesátých letech se jeho vliv a služba začala rozšiřovat do dalších zemí jihovýchodní Evropy. Stává se duchovním synem Alana Vincenta, což výrazně ovlivňuje a posouvá jeho službu. Zakládá a formuje mezinárodní služební tým BLAST Ministries (Balkan Loving Apostolic Serving Team), který se stal mocným nástrojem povzbuzení, zakládání a budování nových sborů v mnoha zemích. Strategicky též působí při duchovním boji napříč Evropou. Se svojí ženou Gerlindou pracují na tom, aby viděli novou generaci, jak povstává do průlomu v nových dimenzích víry a projevech moci Ducha.