Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

PLNÁ MOC DUCHOVNÍCH DARŮ - sleva 50%

Alan a Eileen Vincentovi & Franz Lippi

uvolněná skrze tebe pro požehnání světa - Škola Slova Graz 2008

Vydavatelství Juda 2010

ISBN 978-80-87239-15-5

manuál A5 + CD v mp3

(původní cena 199 Kč)

Cena:99.00

Duch svatý přichází, aby nás naplnil a aby rozdělil dary. S tím církvi, Kristovu tělu, umožňuje spravné působení. Církev je podobná tělu, které má mnoho různých částí a funkcí. Mají však společný zdroj v jednom Duchu. Všechny funkce jsou zcela nepostradatelné. Pokud každá z těchto částí nevykonává svoji funkci a nepřispívá svým dílem k životu celého těla, tělo neroste a je bez života. Smysl darů je vybudovat celé tělo. 

 

V Kristově těle by neměli být žádní nečinní členové. Každý by měl vyhledávat a přijímat dary Ducha a mít v těle svoji funkci. Nic z toho, co Bůh dává, není nedůležité či nepotřebné. O každý dar bychom měli žádat, přijímat jej a sloužit jím v souladu s vůlí Ducha. Vždy máme být připraveni na to, že Duch skrze nás bude jednat takovým způsobem, jaký si sám vybere. Zároveň však Duch rozvíjí určité dary v životech některých lidí, kteří se poté stanou obzvláště schopnými v těchto konkrétních oblastech služby. Takto se sami stanou dary pro církev v oblasti své specifické služby.

 

Duch svatý dává duchovní dary, jak on sám chce. Naší zodpovědností je po těchto darech toužit, vyhledávat je a přijímat. Pasivní očekávání nestačí. Musíme však prosit v souladu s jeho vůlí a se správnými motivy, tedy sloužit Ježíši a oslavit ho, být nástrojem k požehnání druhých. Nevyhledáváme dary sami pro sebe nebo pro svou slávu. Každý duchovní dar, který přijmeme, musíme také tím, že ho používáme rozvíjet do jeho plného potenciálu.

 

Škola Slova se konala 11. - 15. srpna 2008 v Grazu (Štýrském Hradci) v Rakousku

 

Franz Lippi z malé skupinky založil církev Exousia Christian Fellowship v Grazu v Rakousku. V devadesátých letech se jeho vliv a služba začala rozšiřovat do dalších zemí jihovýchodní Evropy. Stává se duchovním synem Alana Vincenta, což výrazně ovlivňuje a posouvá jeho službu. Zakládá a formuje mezinárodní služební tým BLAST Ministries (Balkan Loving Apostolic Serving Team), který se stal mocným nástrojem povzbuzení, zakládání a budování nových sborů v mnoha zemích. Strategicky též působí při duchovním boji napříč Evropou. Se svojí ženou Gerlindou pracují na tom, aby viděli novou generaci, jak povstává do průlomu v nových dimenzích víry a projevech moci Ducha.