Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

KRÁLOVSTVÍ V CELÉ SVÉ SLÁVĚ

Alan Vincent

.

Vydavatelství Juda 2008
ISBN 978-80-87239-04-9

formát A5, 112 stran

Cena:139.00

Ježíšovou centrální zvěstí bylo Boží království. Hned od počátku své veřejné služby ukazoval na jeho příchod: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Marek 1,15) Alan Vincent v této knize mistrně popisuje, jak do tohoto Království vstoupit a jak ho v moci Ducha svatého šířit.  Je velmi jednoduché říci, jestli Království opravdu přišlo.

 

Položte si tyto jednoduché otázky a začněte u sebe:  

  • Kdo dělá rozhodnutí ve tvém životě?
  • Podle čeho se rozhoduješ, co budeš tento den dělat?
  • Proč žiješ tam, kde právě žiješ?
  • Proč sis zvolil tu kariéru, kterou právě děláš?
  • Co děláš se svým časem a se svými penězi?

 

Člověk, který opravdu spatřil Boží království, s radostí nechá Ježíše, aby měl vládu nad všemi těmito věcmi. Boží království funguje na principu otcovství. Zjevení Božího otcovství je absolutním základem Království. Syn z lásky poslouchá svého milujícího Otce.