Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

AUTORITA A PODŘÍZENOST

Watchman Nee

Jak žít podle Božského života v Těle Kristově

Nakladatelství Proud 2003

ISBN: 0-7363-1905-0

formát A5,186 stran

Cena:150.00

Náš Bůh je Bůh řádu a Bůh, který má své božské uspořádání. Přeje si, aby hlavou všech věcí byl Kristus (Ef 1,10). Protože však lidstvo padlo, staví se vzpoura a chaos v Božím stvoření proti Boží vůli. Podle božského uspořádání Boha má znovuustanovení pořádku ve vesmíru své těžiště ve vztahu mezi Kristem, Hlavou, a církví, jeho Tělem. Kristus byl dán za hlavu nade vším církvi (Ef 1,22), a živé uskutečňování autority a podřízenosti v Těle Kristově je ústředním momentem pro vykonávání Boží vůle. V knize Autorita a podřízenost uvádí Watchman Nee mnoho užitečných principu a příkladů z celého svatého Písma vztahujících se k správnému uskutečňování autority i podřízenosti podle božského života v Těle Kristově.