Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

SŮL A SVĚTLO

Ivana Kultová

.

Vydal Křesťanský sbor Ostrava – Kunčičky 2019

ISBN 978-80-88135-29-6

Formát 12,5 x 21 cm, 108 stran

Cena:89.00

Recenze Dana Drápala zde…

 

„Básně této sbírky vznikaly především příležitostně, pro osobní evangelizaci, pastoraci, případně též sborové programy a právě k těmto účelům – krom potěšení – by měly sloužit svým čtenářům při jejich osobní či sborové službě. Lze je podle potřeby a konkrétní situace (např. podle toho, zda adresátem je muž či žena apod.) pozměňovat, upravovat, zhudebňovat, dramatizovat apod. a dávat dál. Především toužím po tom, aby sbírka posloužila Boží slávě, záchraně dosud nespasených a povzbuzení a pomoci v různých situacích.“ - Ivana Kultová

 

PhDr. Ivana Kultová se narodila v Praze r. 1946 v nevěřící rodině. Boha začala hledat na vysoké škole, nejprve – vzhledem k původu ze strany otce – v židovském prostředí, později nalezla Pána Ježíše jako osobního Spasitele a Pána a domov víry v evangelikálním křesťanství. Znovuzrození prožila v roce 1981. Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala postupně obory hebraistika-latina a rómština-etnologie. Pracovala v Encyklopedickém, Orientálním a Pedagogickém ústavu Akademie věd

a jako zahraniční referentka ve Svazu invalidů, v roce 1979 přešla do plného invalidního důchodu. Jako bezdětná vdova žije v Kunraticích u Cvikova v křesťanské rodině a věnuje se překladům, recenzím a pomoci v hospodářství hostitelské rodiny. Je členkou sboru Bratrské jednoty baptistů ve Cvikově.