Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

FAKT, VÍRA A PROŽITEK

Watchman Nee

.

Vydal: Proud 2007

ISBN: 0-7363-2231-0

Formát A5, 153 stran

Cena:180.00

Po celý život a po celou dobu své služby Pánu projevoval Watchman Nee správnou vyváženost mezi znalostí objektivních biblických pravd a prožíváním subjektivních skutečností obsažených v božském zjevení. V počátečním stadiu své služby vydal článek „Fakt, víra a prožitek“. V letech 1925-1934, v raném období své služby, přednesl na tato témata četná poselství. Hovořil o božských faktech, jako jsou jistota a bezpečnost spasení a nadčasovost Kristova díla na kříži, a role víry při přijímání těchto božských faktů. Také poskytuje vhled a uvádí do prožívání a vychutnávání fakt, která Kristus vykonal.

 

Tato kniha začíná článkem „Fakt, víra a prožitek“. Následující oddíly pak obsahují poselství, která se týkají témat faktu, víry a prožitku. Závěrečné poselství, „Dvě stránky pravdy – subjektivní a objektivní“ je příhodným zakončením tohoto souboru poselství svou ilustrací vyváženosti, které v křesťanském životě dosáhneme, když objektivní fakta obsažená ve Slovu obživnou skrze víru a začnou působit v našem prožitku. Jsou to jednoduchá poselství, která se výborně hodí pro nové věřící, ale zároveň obsahují hluboké poznatky užitečné i pro vyzrálé věřící.