Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

JOHANN BÖHNER (1710 – 1785)

Edita Štěříková

Moravský exulant, misionář mezi indiány a černými otroky

Nakladatel: Exulant 2021

ISBN 978-80-905318-5-7

Formát A5, 106 stran

 

Cena:239.00

Nová kniha historičky Edity Štěříkové nás tentokrát přivádí do jiných končin, než jsme u pobělohorských exulantů většinou zvyklí, a to do Nového světa.

 

Johann Böhner pocházel z německé rodiny na Šumpersku, roku 1731 odešli do proslulého Herrhnutu hraběte Zinzendorfa. Odtud se později vydal s ostatními herrnhutskými misionáři zvěstovat evangelium indiánům v Georgii, poté černým otrokům na třech ostrovech v Karibském moři. Misií na karibských ostrovech strávil 42 let, což bylo naprosto výjimečné; tamní podnebí a nebezpečné cesty lodí si mezi misionáři vybíraly vysokou daň na jejich zdraví a životech, málokdo z nich tam přežil 10 let.

 

Autorka nás seznamuje nejen se životem Johanna Böhnera, ale též s organizací misijního života, ohlasem mezi otroky i jejich pány, s politickou situací i zákulisím – politickým i církevním. Připomíná současný kritický pohled na křesťanství a na křesťanskou misii obzvlášť, avšak zdůrazňuje, že mnohé ze současných názorů na lidskou důstojnost pocházejí od apoštola Pavla v praktickém uskutečnění v životech herrnhutských misionářů.

 

Edita Štěříková (*1937) je česká vědecká pracovnice zabývající se problematikou exilu a pobělohorských exulantů a emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Od roku 1969 žije v Německu. V roce 2003 jí byla udělena Evangelickou teologickou fakultou UK Medaile J. A. Komenského. Je čestnou členkou spolku Exulant, který ji v roce 2017 rovněž udělil cenu Jana Amose Komenského Orbis terrarum. Je autorkou mnoha knih a odborných článků.