Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

PRAVÝ ŽIVOT KŘESŤANA

Watchman Nee

Nový překlad

Nakladatel: Soliton-team 2021

ISBN 978-80-87621-17-2

Formát A5, 167 stran

 

Cena:299.00

Nový překlad knihy sestavené z kázání, promluv a poznámek známého čínského kazatele a evangelisty, který byl 20 let vězněn pro svou víru a zemřel v r. 1972. Kniha podává nejen popis toho, co je pravý život křesťana, ale také zrcadlí autorův intimní vztah s jeho Spasitelem. Na základě textu z listu Římanům k této plnosti života v Kristu vede i čtenáře.

 

V této klíčové knize vysvětluje Watchman Nee jedinečným způsobem význam Ježíšovy krve a kříže, vykládá učení o Kristu v nás a o potřebě vnitřní zlomenosti, která otevírá prostor Duchu svatému.

 

Kniha vychází v novém překladu Kateřiny Strnadové.

 

„Nežiji už já, ale žije ve mě Kristus.“