Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO PLÁNU PRO TVŮJ ŽIVOT

Kenneth E. Hagin

.

Vydavatelství Daniel Petřina - Studio Petřina 2009

ISBN: 978-80-904039-2-5

formát A5, 184 stran

Cena:235.00

Běžíte duchovní závod, který pro vás Bůh připravil? Pokud se snažíte běžet závod někoho jiného nebo běžíte svůj vlastní závod, míjíte dokonalou Boží vůli. Jste povoláni k tomu, abyste běželi závod a dokončili běh, který pro vás připravil Bůh.

 

V knize Následování Božího plánu pro tvůj život reverend Kenneth E. Hagin píše: "Žijeme v posledních dnech. Konec všeho se blíží. Jsou před námi zásadní roky, ve kterých je potřeba vykonat veliký kus práce a kdy má být sklizena veliká žeň duší.

 

Nikdy pro nás nebylo důležitější, abychom byli citliví na vedení Ducha Svatého a aby každý z nás následoval Boží plán pro svůj život. Je čas dát věci do pořádku, přátelé. Je čas vzít službu Bohu vážně a být vším, čím nás Bůh chce mít."

 

Je jen na vás, jestli naplníte nebo nenaplníte božský záměr, který pro váš život Bůh ustanovil ještě předtím, než začal existovat čas. Ujistěte se, že ve svém životě jdete Božím směrem!

 

Názvy kapitol obsahují:

 

  • Běžet závod
  • Udržujme svůj život naplněný Duchem
  • Zasvěcení se Božímu plánu
  • Učíme se být vedeni Duchem Svatým
  • Různé způsoby vedení Duchem Svatým
  • Poslušnost Bohu nic nestojí – vyplatí se!
  • Cesta lásky je tou nejlepší cestou