Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

UKÁŽU TI, CO SE MÁ STÁT

Dan Drápal

Kniha o knize Zjevení

 

Vydavatel: KMS 2020

ISBN: 9788087904343

Formát A5, 392 stran

 

Cena:359.00

Výklad knihy Zjevení patří k nejobtížnějším a nejkontroverznějším oblastem biblické hermeneutiky. Dan Drápal se k tématu postavil opravdu poctivě. Sepsal hutný a poměrně rozsáhlý text plný podnětných informací.

 

V úvodu se zabývá východisky a možnostmi výkladu, otázkou čísel a symbolů, autorstvím a datováním spisu i přehledem desítek různých dřívějších výkladů od starověku až po naše dny.

 

Nejrozsáhlejší částí knihy je výklad Zjevení verš po verši prostupovaný neotřelým objasňováním 50 nejdůležitějších pojmů knihy v samostatných rámečcích.

 

Rozbor Zjevení od Dana Drápala (na rozdíl od mnoha jiných) nepřináší hotový scénář dějin před koncem světa. Poskytuje přehled o možnostech výkladu a dává čtenáři příležitost, aby si celkový obrázek sestavil sám.

 

 

Mgr. Dan Drápal (* 1949) vystudoval teologii a pohyboval se mezi disidenty. Po nečekaném udělení státního souhlasu se v roce 1977 stal vikářem sboru ČCE v Praze 7 - Holešovicích. Zde o rok později prožil osobní obrácení k Ježíši Kristu. V „maninském“ sboru pak našly vztah s Kristem stovky většinou mladých lidí. Po převratu se sbor pokojně rozešel s evangelickou církví. Na počátku 90. let se kolem něj zformovala církev Křesťanská společenství. Dan Drápal byl do roku 2004 jejím seniorem.

 

S dalšími teology se podílel na překladech Spisů Apoštolských otců (1986). Po pádu komunismu se zařadil mezi nejplodnější české křesťanské autory, vydal přes 20 knih s teologickými a společenskovědními náměty. V letech 2005–2009 se jako překladatel podílel na projektu Český studijní překlad Bible, který v roce 1991 spoluinicioval. Překládá křesťanské knihy. Píše komentáře pro tisk i internet. Žije v Jeseníku, je členem místního Křesťanského společenství.