Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

JAN AMOS

kreslí a píše Aleš Mrázek

Historický komiks

Nakladatel: Poutníkova četba 2020

ISBN: 978-80-87606-38-4

Formát: 29x21 cm, 112 stran

 

Cena:295.00

K 350. výročí úmrtí J. A. Komenského vám přinášíme historický komiks o podivuhodném životě tohoto Božího služebníka. Věrnost Kristu navzdory mnohým těžkostem vyústila v nehynoucí odkaz. Moderní, atraktivní, vhodný pro mládež.

 

Kdyby žil „učitel národů“ Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými ranami a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že byl Komenského život jedním obrovským dobrodružstvím.

 

Řinčení zbraní, požáry, mor, skrývání se, útěk, zármutek nad ztrátou rodiny, cestování po souši i na moři – to všechno Komenský během svého života zažil. Ač hnán z místa na místo jako poutník bez domova, dostalo se mu i pokojných chvil, kdy sepisoval své dílo, které přežilo jeho samotného a přežije i nás.

 

Seznamte se na stránkách historického komiksu Jan Amos s podivuhodným životem tohoto velikána evropského formátu.