Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

DUCHOVNÍ DARY V UČENÍ I PRAXI

Reinhold Ulonska

.

Vydal: Křest'anský život 2018

ISBN 978-80-7112-205-0

Formát: 11,5 × 16,5 cm,

200 stran

Cena:99.00

Reinhold Ulonska byl předsedou Svazu svobodných letničních sborů v Německu. Po mnoho let pracoval jako vedoucí sboru a dnes je známým evangelistou a biblickým učitelem. Působení duchovních darů tedy zná ze sborové praxe i z vlastní služby evangelisty. Zabývá se však tímto tématem důkladně na základě Bible.

 

Díky explozi charismatického hnutí v posledních deseti letích se do středu zájmu mnoha křesťanů dostala i charismata neboli dary Ducha svatého. V mnoha denominacích dnes existují sbory nebo i domácí kroužky, v nichž se Duch svatý může projevovat prostřednictvím svých darů.

 

O to důležitější je, abychom o těchto darech Ducha měli dobré, biblicky fundované učení - jinak lehce může docházet k extrémům, jako je např. naprosté odmítání na jedné straně nebo nekritické používání na straně druhé. Bůh chce, aby Boží lid byl duchovními dary danými církvi obohacen, a proto je zde důkladné vyučování velmi důležité.

 

Kniha vynikajícím způsobem spojuje biblické učení s praxí a všem čtenářům pomůže získat vhled do této tak závažné oblasti křesťanského a sborového života.

 

„Považuji tuto knihu za vynikající biblickou studii na téma duchovních darů (vedle knihy od Jamese W. Golla: Uvolnění duchovních darů). Potřebujeme na toto téma zdravé učení, zdravou sborovou praxi a odvážné vedoucí, kteří do služby duchovními dary jasně vedou a dávají biblické mantinely. K tomu prvnímu tato kniha jistě dobře poslouží. Knihu znám již z osmdesátých let jako samizdat a byla pro mne v této oblasti fundamentální.“  - Tomáš Korčák