Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

STOPY STVOŘITELE - novinka!

Tomáš Korčák

Jak Bůh mluví skrze přírodu

Vydavatelství Juda 2020

ISBN 978-80-87239-58-2

Formát 157 x 157 mm, 184 stran, vázaná, 42 barevných fotografií autora

Cena:219.00

V této knížce se zabýváme přírodou jako stvořením, které ukazuje na svého Stvořitele, jenž všemu dává smysl. Budeme se učit jednat podle výzvy Jana Amose Komenského: „Prohlédněme přírodu, pohlížejíce jedním okem na ni, druhým na jejího Tvůrce.“


Apoštol Pavel řekl zásadní výrok týkající se přírody: Boží věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. (Ř 1,20) Když budeme přemýšlet o Božím stvořitelském díle, uvidíme v přírodě mnohé Boží stopy!


Prorok Izajáš již asi 700 let před Kristem předpovídal dnešní ateistickou a evolucionistickou absurditu: Což řekne dílo o svém Tvůrci: Neučinil mě? (Iz 29,16) Předpovídal ale také den, kdy lidé poznají svého Stvořitele: V onen den bude člověk vzhlížet ke svému Tvůrci a jeho oči budou s úctou hledět ke Svatému Izraele. (Iz 17,7)Obsah knihy:


Předmluva o sirupu a slůvku sela

Kamkoli v přírodě upřeme oči…

Jsem stvořen pro Krista

Stvořitel dává smysl stvoření

Vrcholem stvoření je člověk

Zázraky, divy a nemožnost náhody

Vidět nepomíjitelnou krásu

Největší umělec všech dob

Příroda všemi smysly

Pozorovat a slyšet Pánův hlas

Skrývající se Bůh

Slyšící uši a vidoucí oči

Naučit se číst z knihy přírody

Důležitost naslouchání a Jóbovy lekce z přírody

Čemu se můžeme v přírodě naučit:

1.     Boží věčná moc a božství

2.     Boží velikost

3.     Boží péče

4.     Boží řády

5.     Zemědělské zákony

6.     Moudrost skrze podobenství z přírody

7.     Dívej se, jak žije mravenec, ať zmoudříš

Celé tvorstvo s touhou vyhlíží zjevení Božích synů

Všechno stvoření ať chválí Boha v jeho svatyni!

Několik praktických rad pro vycházky do přírody

Ornamenty přírody

Čtvero ročních období

PoznámkyDoporučujeme Vám blog Tomáše Korčáka o stopách Stvořitele v přírodě...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doporučení:


„Tomáš Korčák napsal knihu Stopy Stvořitele – Jak Bůh mluví skrze přírodu, která vyšla koncem roku 2020 ve Vydavatelství Juda. Kniha je menšího čtvercového formátu a má ca 180 stran. V první polovině obsahuje kratší texty, které jsou výsledkem autorova celoživotního promýšlení daného tématu, jak sám píše. Cituje z literatury a hodně z Písma. Uvádím několik názvů kapitol jako ukázku obsahu: Vrcholem stvoření je člověk / Jsem stvořen pro Krista / Vidět nepomíjitelnou krásu / Příroda všemi smysly / Jóbovy lekce z přírody / Čemu se můžeme v přírodě naučit. Druhá polovina knihy má název Ornamenty přírody a obsahuje autorovy fotografie přírody, které jsou doplněny vybranými oddíly z Písma, hlavně ze Žalmů, které ale s fotografiemi přímo nesouvisí. To je oddíl k vidění a rozjímání!


Od té chvíle, co jsem si četl knihu od Josefa Potočka Mýtus evoluce, která také nedávno vyšla ve Vydavatelství Juda, jsem novým způsobem a ještě více nadšený pro Boha Stvořitele. Kniha Stopy Stvořitele přidává aspekt přírody kolem nás a láká ke studiu, vidění, naslouchání a ke chvále Boha. Kniha je velmi pěkně udělaná a moc se mi líbí. Doporučuji ji k opakovanému pročítání a považuji ji i za ideální dárek druhým.“

-         Pavel Neústupný, biblický učitel BerlínTomáš Korčák se narodil v roce 1967 v Litoměřicích, kde ve svých šestnácti letech přijal Ježíše Krista jako svého Pána a Zachránce. Jeho život se radikálně změnil a po několika letech prožil povolání kázat evangelium Božího království. V roce 1991 založil se svými spolupracovníky Křesťanské společenství Juda na Mělníku, kde slouží jako pastýř do dnešních dnů. V roce 2008 založil Vydavatelství Juda, ve kterém mimo jiné vydal tři svoje knihy: Studnice uzdravení, Elijášův plášť a Uzdravující vděčnost.