Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

STOPY STVOŘITELE

Tomáš Korčák

Jak Bůh mluví skrze přírodu

Vydavatelství Juda 2020

ISBN 978-80-87239-58-2

Formát 157 x 157 mm, 184 stran, vázaná, 42 barevných fotografií autora

Cena:219.00

V této knížce se zabýváme přírodou jako stvořením, které ukazuje na svého Stvořitele, jenž všemu dává smysl. Budeme se učit jednat podle výzvy Jana Amose Komenského: „Prohlédněme přírodu, pohlížejíce jedním okem na ni, druhým na jejího Tvůrce.“


Apoštol Pavel řekl zásadní výrok týkající se přírody: Boží věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. (Ř 1,20) Když budeme přemýšlet o Božím stvořitelském díle, uvidíme v přírodě mnohé Boží stopy!


Prorok Izajáš již asi 700 let před Kristem předpovídal dnešní ateistickou a evolucionistickou absurditu: Což řekne dílo o svém Tvůrci: Neučinil mě? (Iz 29,16) Předpovídal ale také den, kdy lidé poznají svého Stvořitele: V onen den bude člověk vzhlížet ke svému Tvůrci a jeho oči budou s úctou hledět ke Svatému Izraele. (Iz 17,7)Obsah knihy:


Předmluva o sirupu a slůvku sela

Kamkoli v přírodě upřeme oči…

Jsem stvořen pro Krista

Stvořitel dává smysl stvoření

Vrcholem stvoření je člověk

Zázraky, divy a nemožnost náhody

Vidět nepomíjitelnou krásu

Největší umělec všech dob

Příroda všemi smysly

Pozorovat a slyšet Pánův hlas

Skrývající se Bůh

Slyšící uši a vidoucí oči

Naučit se číst z knihy přírody

Důležitost naslouchání a Jóbovy lekce z přírody

Čemu se můžeme v přírodě naučit:

1.     Boží věčná moc a božství

2.     Boží velikost

3.     Boží péče

4.     Boží řády

5.     Zemědělské zákony

6.     Moudrost skrze podobenství z přírody

7.     Dívej se, jak žije mravenec, ať zmoudříš

Celé tvorstvo s touhou vyhlíží zjevení Božích synů

Všechno stvoření ať chválí Boha v jeho svatyni!

Několik praktických rad pro vycházky do přírody

Ornamenty přírody

Čtvero ročních období

PoznámkyDoporučujeme Vám blog Tomáše Korčáka o stopách Stvořitele v přírodě...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doporučení:


„Tomáš Korčák napsal knihu Stopy Stvořitele – Jak Bůh mluví skrze přírodu, která vyšla koncem roku 2020 ve Vydavatelství Juda. Kniha je menšího čtvercového formátu a má ca 180 stran. V první polovině obsahuje kratší texty, které jsou výsledkem autorova celoživotního promýšlení daného tématu, jak sám píše. Cituje z literatury a hodně z Písma. Několik titulů podkapitol jako příklad: Vrcholem stvoření je člověk / Jsem stvořen pro Krista / Vidět nepomíjitelnou krásu / Příroda všemi smysly / Jóbovy lekce z přírody / Čemu se můžeme v přírodě naučit.

Druhá polovina knihy má název Ornamenty přírody a obsahuje autorovy fotografie přírody, které jsou doplněny vybranými oddíly z Písma, hlavně ze Žalmů, které ale s fotografiemi přímo nesouvisí. To je oddíl k vidění a rozjímání!

Od té chvíle, co jsem si četl knihu od Josefa Potočka Mýtus evoluce, která také nedávno vyšla ve Vydavatelství Juda, jsem novým způsobem a ještě více nadšený pro Boha Stvořitele. Kniha Stopy Stvořitele přidává aspekt přírody kolem nás a láká ke studiu, vidění, naslouchání a ke chvále Boha. Kniha je velmi pěkně udělaná a moc se mi líbí. Doporučuji ji k opakovanému pročítání a považuji ji i za ideální dárek druhým.“ - Pavel Neústupný, biblický učitel Berlín

 

„Chci vám moc poděkovat za Vaši knihu Stopy Stvořitele. Je nádherná. Mám také ráda přírodu, ale teď ještě víc. Připadá mi, že si více všímám různých věcí, které jsem dříve neviděla. Ta část s fotkami je také krásná. Doporučila bych ji číst nemocným, nebo jim předčítat. Mám knihu na nočním stolku a vždy večer před spaním čtu. Už jsem ji přečetla několikrát. Budu ji všude doporučovat. Mějte se dobře, přeji Boží požehnání a pokoj Boží v každém dni.“ - Irena Dobiášová, Žamberk


„Četl jsem Vaši knihu Stopy stvořitele a povzbudila mne v tom, jak se Bůh dává poznat skrze své stvoření a více jsem si uvědomil na kolika místech v Bibli se o tom píše. Knihu jsem též věnoval babičce, která je na začátku života s Bohem a také jí kniha povzbudila. Děkuji Vám za službu, kterou děláte a která věřím buduje správným způsobem církev v bázni před Bohem.“ - O. D.

 


Tomáš Korčák se narodil v roce 1967 v Litoměřicích, kde ve svých šestnácti letech přijal Ježíše Krista jako svého Pána a Zachránce. Jeho život se radikálně změnil a po několika letech prožil povolání kázat evangelium Božího království. V roce 1991 založil se svými spolupracovníky Křesťanské společenství Juda na Mělníku, kde slouží jako pastýř do dnešních dnů. V roce 2008 založil Vydavatelství Juda, ve kterém mimo jiné vydal tři svoje knihy: Studnice uzdravení, Elijášův plášť a Uzdravující vděčnost.