Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

HLAS PÁNĚ TŘÍŠTÍ CEDRY

Václav Renč

Žalmy v překladu Václava Renče

Vydavatel: Kna 2010

ISBN: 9788071954194

Formát 105×145 mm, vázaná, 288 stran

 

Cena:149.00

Nejpoetičtější překlad Žalmů v českém jazyce.

 

Překlad žalmů dokončil Václav Renč po 30. říjnu 1972, šlo tedy o jeho poslední významnou literární práci (1911-1973). Naše vydání vychází z textu poslední ruky, jímž je autorizovaný strojopisný rukopis, zachovaný v pozůstalosti. Doposud jsou překlady známy především z opisů, ale také např. z cyklostylového vydání žaltáře z roku 1974, které vyšlo „jen pro vnitřní potřebu“ tehdejší olomoucké bohoslovecké fakulty. Renč v něm jako překladatel ovšem nemohl být uveden.

 

Podnět k Renčově překladu žalmů dal zřejmě doc. ThDr. Josef Bradáč a P. Ladislav Simajchl. Významným spolupracovníkem byl ThDr. Jaromír Tobola (1916-1988), profesor Starého zákona, jeden z nejvýznamnějších českých biblistů. V autorově pozůstalosti se zachovalo přes osmdesát strojopisných stran odborných Tobolových poznámek k Renčově překladu, které básník akceptoval.

 

Jde o překlad básnický, třebaže zároveň významově přesný – a jako básnickou knihu jej také vydáváme. Název knihy je redakční.