Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

MOC MODLITBY

Edward M. Bounds

.

Vydal: SAMUEL 2011

ISBN 978-80-86849-76-8

Formát: 12,5 × 17,6 cm, 80 stran

Cena:129.00

„Církev dnes nepotřebuje lepší organizaci, nové instituce nebo organizační metody, nýbrž lidi, které může Duch svatý použít, lidi modlitby, lidi silné v modlitbě.“

 

Nestárnoucí kniha Moc modlitby oslovuje čtenáře již více než sto let. Autor v ní vybízí křesťany k opravdové a hluboké modlitbě, k modlitbě, která stojí čas a úsilí, ale také přináší skutečné ovoce a proměňuje životy lidí i svět kolem nás. Stále inspirující a stále provokující text ukazuje, že je to právě opravdový modlitební život, co musí stát u kořenů každé služby i každého křesťanského života, aby měly smysl a přinášely plody.

 

Edward M. Bounds (1835–1913) rodák z Missouri, začal svou kariéru jako právník, ale brzy byl povolán Bohem ke službě. Uzavřel svou advokátní praxi a stal se kazatelem metodistické církve. Základním kamenem jeho kazatelské i evangelizační služby byla vždy modlitba, veřejná i soukromá. Byl znám jako horlivý modlitebník, který denně stráví tři hodiny ráno na kolenou a nenechá se o tento čas ničím a nikým připravit. Během svého života napsal několik duchovních knih, většina z nich se věnovala modlitbě, kterou pokládal za naprostý základ křesťanského života a služby.

 

Další knihy od tohoto autora o modlitbě:

MODLITBA JAKO ZBRAŇ

ÚČEL MODLITBY