Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

CD HISTORIE O TĚŽKÝCH PROTIVENSTVÍCH CÍRKVE ČESKÉ

Jan Amos Komenský

v jazyce 21. století

Vydavatel: Poutníkova četba 2019

Audiokniha na CD ve formátu MP3

Cena:150.00

Kompletní kniha J. A. Komenského Historie o těžkých protivenstvích církve české - v jazyce 21. století vychází na CD!

Ve studiu Radia 7 tuto knihu načetl pan Vladimír Hauser.

Formát MP3.

 

Po dlouhé době se k českému národu znovu dostává kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem Komenským, a nyní upravená do jazyka 21. století. Síla naděje evangelia byla vždy připomínkou, že Bůh je svrchovaným vládcem. Jeho jednání v historii církve, která putuje bezbožným světem, je potřeba mít stále před očima. Proto Komenský a další bratři sestavili tuto knihu, aby povzbudili nás, jejich následovníky, ve víře v Krista Ježíše. Tvrdé pronásledování po Bílé hoře vyneslo na světlo svědectví o Boží věrnosti i vytrvalosti svatých. Také nás Bůh vyzývá k věrnosti evangeliu.

 

Knihu můžete zakoupit zde…