Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ROZNĚCOVAT DUCHA SVATÉHO

Wolfhard Margies

.

 

Vydalo: KC Příbram 2019

ISBN 978-80-88166-08-5

Formát A5, 163 stran

Cena:199.00

Rozněcovat Ducha svatého je pokračováním titulu Duch svatý je jiný. Jak je pro W. Margiese typické, přináší zde své teologické poznatky, které jsou hluboce zakořeněny v pravdách Božího slova a zároveň jsou prakticky aplikovatelné v oblastech víry, evangelizace, Boží slávy, pokoje, uzdravení atd. Kniha je i svědectvím o tom, jak se tyto pravdy mohou promítnout do každodenního života věřícího.


Druhá doporučená kniha má název: Duch Svatý je jiný...