Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

KRAJINA NA POMEZÍ

Jeff Manion

Hledání Boha v dobách těžkých změn

Vydal: Kontakt 2019

ISBN 978-80-86442-73-0

Formát: 14,5 × 21 cm, 198 stran

Cena:249.00

Strach z nejisté budoucnosti.

Ztráta zaměstnání.

Bankrot.

Nemoc.

Rodinné krize.

 

Vítejte v krajině na pomezí: život už není, jaký byl dřív, a budoucnost je nejistá.

 

Život je plný období těžkých změn, kterým bychom se raději vyhnuli. Naše reakce na tuto „krajinu na pomezí“ určuje, zda naše cesta pouští bude mít zničující vliv na naši duši, nebo povede k hlubokému a trvalému růstu.

 

V knize Krajina na pomezí používá Jeff Manion příběh o putování Izraelců Sinajskou pouští jako metaforu pro životní období těžkých změn, v nichž bychom se raději nikdy neocitli. Poté co Jákobovi potomci po generace přežívali v egyptském zajetí, putují nyní pustinou (krajinou na pomezí) směrem k novému domovu Kanaánu. Vzpomínají na jídlo ve své dřívější vlasti v Egyptě a stávající situaci a životní podmínky nesou s nelibostí. Nemají možnost se vrátit a nemají sílu jít dál.

 

Jak nám může tento dávnověký příběh posloužit jako průvodce při putování těžkými životními obdobími dnes? Jeff Manion si všímá toho, jak Izraelci reagují na okolnosti, a ukazuje, jak můžeme přistupovat k Bohu v našich vlastních dobách těžkých změn uprostřed dnešního moderního světa. Říká o tom: „Tato období změn vám poskytují nejlepší příležitost k duchovnímu růstu. Právě v dobách zmatků a emocionálních zvratů se s vámi Bůh touží setkat nejvíc.“ Vydejte se tedy na cestu „krajinou na pomezí“ a naučte se, jak vnímat Boží dobrotu uprostřed těch nejnáročnějších životních období.

 

Jeff Manion je pastorem sboru Ada Bible Church v Grand Rapids v Michiganu, ve kterém slouží už přes dvacet pět let. S manželkou Chris mají tři děti.