Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

DOSPÍVÁNÍ PŘIROZENĚ, BOŽÍ CESTOU - PRO KLUKY

Chris Richards & Liz Jones

Dospívání je Boží nápad. Průvodce dospíváním a změnami, které tě čekají.

Vydavatel: Poutníkova četba 2019

ISBN 978-80-87606-34-6

Formát A5, 80 stran, barevná křída

Cena:150.00

Během puberty budeš pozorovat mnohé změny na svém těle i ve svém myšlení. Bůh tyto změny vymyslel, aby ses mohl stát dospělým mužem a aby ses možná jednou oženil a založil svou vlastní rodinu. Tato knížka ti pomůže porozumět změnám, které puberta přináší, porozumět tomu, jak a proč tyto změny nastanou, a dá ti pár praktických rad, jak se o sebe postarat a jak ctít Boha svými dobrými rozhodnutími.

 

Slovo k rodičům:

 

V knížkách se dospívající děti dozvědí o změnách, které nastávají během puberty a proč; i to jak funguje lidské tělo (i u opačného pohlaví) a jak je důležité, aby se za každou cenu drželi Boží cesty a neodbočovali napravo ani nalevo.

 

Věříme, že knihy dětem pomohou rozeznat, co je přirozené a správné podle Božího řádu a povzbudí je, aby utíkaly od hříchu, který přináší do života neblahé důsledky. To považujeme za nejdůležitější poselství knížek.

 

Knihy můžete číst spolu s dětmi. Nemusí se pak tyto informace dozvídat od kamarádů a vy můžete doplňovat či vysvětlovat tam, kde je to zapotřebí.

 

Kéž se nám podaří připravit naše děti na vstup do puberty a později do manželství a kéž jsou i s pomocí těchto materiálů uchráněny od neblahých vlivů dnešního světa, který Boží dar manželství a sexuality znehodnocuje, překrucuje a zneužívá.


Doporučený věk: 10 - 14 let


Oba autoři jsou pověřenými správci nadace Lovewise, založené v roce 2002, aby podporovala křesťanské učení o manželství a vztazích ve školách a v církevních mládežnických skupinách. www.lovewise.org.uk