Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ÚDOLÍ

Rick Joyner

Oheň na hoře, kniha druhá


Vydala Železná berla 2019

ISBN 978-80-906290-3-5

Formát A5, 158 stran

Cena:195.00

Kniha je pozváním k největšímu dobrodružství, které zde na zemi můžeme zažít. Tato prorocká alegorie napsaná ve stylu trilogie Poslední bitva odkrývá cestu těch, kteří usilují o "nejvyšší Boží povolání", a také konečnou bitvu mezi světlem a tmou.

 

"Cesta údolím je Cestou života."


 

"Neexistuje větší moudrost než kříž. Ti, kdo kráčejí v moudrosti, jsou ti, kdo berou svůj kříž. Král přemohl smrt. Pokud jej budete následovat, přemůžete smrt v tomto údolí. Pokud jej však přestanete následovat a vydáte se jinou cestou, údolí vás zahubí."

 

"V každé velké bitvě, kterou budete muset vybojovat, půjde o dvě bitvy zároveň: jednu vnější, druhou vnitřní. Vnitřní bude znamenat nalézt spravedlnost, pokoj a radost, které jsou Božím královstvím. Pokud vyhrajete tuto bitvu, zvítězíte i ve všech ostatních."