Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

HRANICE A DĚTI

Dr. Henry Cloud & Dr. John Townsend

Proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Vydal: Návrat domů 2016

ISBN: 978-80-7255-362-5

Formát A5, 224 stran

Cena:245.00

Kniha navazuje na předchozí titul Hranice: Kde jsou zdravé meze ve vztazích a v osobním životě? Práce rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na vztahy s našimi dětmi.

 

Pro koho je kniha určena?

  • předně pro rodiče dětí všech věkových skupin od nemluvňat až po dospívající
  • a dále pro každého, kdo přichází do styku s dětmi: prarodiče, učitele, trenéry, vychovatele, sousedy…

 

Proč je dobré si tuto knihu přečíst?

Protože ukazuje, jak lze řešit následující problémy:

  • impulzivnost
  • lhostejnost k pokynům rodičů
  • kňourání
  • vzdorování autoritě
  • agresivní chování
  • problémy ve škole
  • předčasný sex
  • drogy

 

Tato kniha je mnohem víc zaměřena na váš rodičovský přístup k vašemu dítěti než na jeho vzdělávání. Osvojování si hranic hodně souvisí se získáváním zkušeností, kdy člověk například nese důsledky svého chování, učí se přijímat zodpovědnost za svůj život a vyrovnávat se s hranicemi druhých.