Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

7 NÁVYKŮ SPOKOJENÉ RODINY

Stephen R. Covey

.

Vydal: Management Press 2017

ISBN: 978-80-7261-482-0

Formát: 16,5 × 23,5 cm, 392 stran

Cena:699.00

Kniha S. Coveyho charakterizuje 7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a jež jsou základem pro vytvoření harmonické rodiny. Autor poukazuje na to, že rodina je – či by měla být – základním stavebním kamenem společnosti, a aby lidem přinášela to nejvyšší naplnění, je třeba dodržovat 7 návyků i při plnění rodinných či dalších mimopracovních „povinností“. Pomáhá rodinám osvojit si správné hodnoty a dává ponaučení, jak 7 návyků uplatňovat v nejrůznějších životních situacích.

 

Stephen R. Covey - americký spisovatel, lektor, trenér leadershipu a autor bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí. Byl otcem devíti dětí a dědečkem padesáti dvou vnoučat. V roce 2003 obdržel cenu za otcovství od Národní otcovské iniciativy (National Fatherhood Initiative).