Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

TVÁŘÍ K ZEMI - BŘEZNOVÁ SLEVA 40%

Matt Redman

Když pozvednete svou tvář k Boží slávě, padnete na svou tvář v uctívání

Vydavatelství Juda 2019

ISBN 978-80-87239-52-0

Formát A6, 104 stran

(původní cena 119 Kč)

Cena:71.00

 

Když jsme padli na svou tvář v uctívání, byl na počátku nepochybně postoj srdce. Když vášnivě toužíme, aby v nás rostl Kristus, zjišťujeme, že se sami umenšujeme, jak se s úctou poddáváme Bohu. Všemohoucí nás uchvátí natolik, že se skláníme v naprosté vydanosti, a shledáváme, že je to jediná správná reakce.

 

Tato kniha Matta Redmana o uctívání nás zve na putování do divů a tajemství, a nabádá nás, abychom v našem uctívání objevili Boží jinakost.

 

„Matt nás zve k uctívání v duchu a v pravdě – v úžase nad naším všemohoucím Bohem.“ - Darlene Zschechová, autorka knih Extravagant Worship (Plýtvající uctívání) a Kiss of Heaven (Polibek nebes), skladatelka a vedoucí chval.

 

„Tato kniha je pro mě výzvou – usvědčovala mě a současně inspirovala. Je to kniha probouzející zbožnost; chci ji číst stále znovu.“ - Tim Hughes, autor knihy Here I Am to Worship (Zde jsem, abych uctíval), skladatel a vedoucí chval.


„Kniha od Matta Redmana Tváří k zemi je ryzím skvostem, povzbuzujícím ke skutečnému uctívání Boha v duchu a v pravdě. Hluboké biblické vyučování je psáno poetickým jazykem v dobrém překladu Dana Drápala. Nazývám Matta Redmana vyučujícím básníkem nebo poetickým učitelem. I v této drobné knížce (jako i v jeho dalších) se setkáváte s hloubkou autorovy zkušenosti a jste povzbuzeni uctívat Boha a hledat jeho slávu. Poznáte, že uctívání není jen vzletný pocit v pohodlném křesle s nohama na stole, když se nám vše daří. Je to oběť, kterou Bohu přinášíme za všech okolností. Klaníme se mu, vše mu vydáváme, jsme na něm zcela závislí, milujeme ho a jsme ochotní pro něj a s ním nést i potupu a kříž. Porozumíme tak obsahu biblického výrazu ‚padání na tvář‘, který je klíčový i pro dnešního moderního člověka a bez kterého nedospějeme do zralosti křesťanského života. Tyto biblické pojmy (‚tváří k zemi‘, ‚padání na tvář‘…) potřebujeme dostat do naší osobní zkušenosti, abychom mohli zakoušet hloubku, šířku, výšku a délku života s Bohem. Máme kam růst a jsem vděčný za ctitele Boží, jako je Matt, kteří jdou před námi. Při četbě roznítil ještě více mé ‚duchovní chuťové buňky‘, abych Pána uctíval, toužil ho více znát a byl chválou jeho slávy. Jestliže k tomu tato kniha některé čtenáře také povzbudí, naplnila svůj účel. CD stejného názvu k tomu může být bonusem.“ – Tomáš Korčák, pastor a vydavatel

 


Matt Redman složil písně „Srdce uctívání“, „Jeden den je lepší“, „Kéž jsou nemnohá má slova“, „Buď požehnáno Tvé jméno“ – a mnoho dalších. Matt vedl uctívání na mnoha shromážděních v různých částech světa. V češtině již vyšla jeho kniha Neuhasitelné uctívání. Působil jako hlavní redaktor Listů srdce uctívání (The Heart of Worship Files). Matt a jeho manželka Beth žijí se svými dětmi Maisey a Noahem v hrabství West Sussex v Anglii. Více najdete na webových stránkách mattredman.com