Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

POZNÁNÍ SVATÉHO

A. W. Tozer

Inspirující klasické dílo o Božím charakteru

Vydal: Návrat domů 2011

ISBN: 978-80-7255-253-5

Formát 11 ×18 cm, 184 stran

Cena:190.00

Jaký je Boží charakter? Jak můžeme znovu začít vnímat Boží majestát a opravdu žít v Duchu? Tato oblíbená kniha, moderní klasické dílo křesťanského svědectví a zbožnosti, se zabývá těmito a dalšími zásadními otázkami a ukazuje nám, jak můžeme oživit svůj modlitební život, uctivěji rozjímat, hlouběji chápat Boha a zakoušet Boží přítomnost v každodenním životě.

 

Více o autorovi: http://tozer.mozello.cz/