Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ROZEZNÁVAJÍCÍ

James W. Goll

Jak se naučit přijímat, rozlišovat a aplikovat prorocké zjevení

Vydavatelství Juda 2020

ISBN 978-80-87239-49-0

Formát A5, 196 stran

Cena:249.00

Hlavní satanovou zbraní je klam. To hlavní, co potřebuje církev, je rozeznání.

Kniha Rozeznávající vám umožní objevovat, co nám Bůh zjevuje dnes!

 

Co je „prorocké zjevení“ od Boha? A jakou roli hraje křesťan, který chce zjevení přijímat a aktivovat? James W. Goll, autor bestselleru Vidoucí, vysvětluje, že zatímco někteří křesťané jsou zvlášť obdarováni jako proroci, každý Ježíšův následovník přijímá dary zjevení a rozlišování. A každý věřící potřebuje tyto dary používat! Bez rozlišování a bez citlivosti na Ducha svatého nemůžeme rozvíjet žádný ze svých darů a povolání.

 

Autor nám nabízí srozumitelný popis, příklady z Písma i příběhy ze současného života. Tím vším nám ukazuje, jak můžeme přijímat zjevení prostřednictvím svých přirozených smyslů: zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti, a jak se otevřít pro nadpřirozené protějšky těchto smyslů, skrze které k nám chce Bůh mluvit. Rovněž odstraňuje nejasnosti panující v otázce rozlišování zjevení a zkoušení duchů, tak aby každý křesťan mohl naplnit svůj účel: Rozšiřovat Ježíšovu mocnou vládu na této zemi.

 

Kniha Rozeznávající je krásným úvodem do prorockého životního stylu i výzvou pro všechny, kdo již učinili bohaté zkušenosti s prorockým zjevením.

 

„Toužím po něčem víc, než je slyšení Božího slova. Chci se tím slovem stát. A to je hlavní účel zjevení: Slovo se má stát tělem.“ - James W. Goll

 

„Když pomyslím na svého přítele Jamese Golla, vím, že jde o bezelstného člověka, který nedělá kompromisy. Připomíná mi biblického proroka Daniela, protože je to ryzí muž s tahem na branku. Jeho život je v dobrém i ve zlém prorockým podobenstvím nekonečné Boží milosti, působící v životě Božího služebníka. A tento Boží služebník je rovněž jedním z nejskvělejších písmáků, jaké jsem poznal. Jeho hledání všeho pravého zřejmě přitahuje porozumění a zjevení v míře, která mezi námi není běžná. James Goll vždy usiluje, aby jeho vyučování bylo praktické, a rozdává vše, čím byl obdařen. Jsem přesvědčen, že kniha ‚Rozeznávající‘ je darem tohoto proroka církvi. A podobně jako jeho kniha ‚Vidoucí‘ jistě ovlivní církev v nadcházejících desetiletích. Přečtěte si ji, užívejte si ji, nechte se jí inspirovat, vystrojit a zmocnit pro naši mimořádnou dobu.“ - Bill Johnson, Bethel Church, Redding, Kalifornie

 

 

James W. Goll je prezidentem organizace God Encounters Ministries. Po celém světě šíří Ježíšovu lásku a předává moc přímluvy, prorockou službu a život v Duchu. Nahrál spoustu přednášek a doplnil je studijními příručkami. Napsal přes čtyřicet knih, mimo jiné knihy Vidoucí, Uvolnění duchovních darů, Řeč snů a Naslouchání Božímu hlasu v dnešním hluku. James je otcem čtyři nádherných dětí a dědečkem rostoucího počtu vnoučat. Žije ve městě Franklin ve státu Tennessee.


 

Obsah

 

Předmluva

Úvod: Olovnice

 

1. část: Jak přijímat zjevení

1 Poddejte své smysly Duchu svatému

2 Vidění: „Oči tvého srdce“

3 Slyšení: „Bude mluvit to, co uslyší“

4 Cítění: Ze srdce vycházejí prameny života

5 Ochutnávání, čichání a další vodítka

6 Poznání: Šestý smysl

 

2. část: Jak rozeznávat zjevení

7 Zkoumání duchů: „Nevěřte každému duchu“

8 Svůdný a manipulativní duch klamu

9 Odhalování démonických vlivů: Vysvobozování zajatých

10 Jak neupadnout do satanských pastí: Moudrost, jak se vyhnout běžným léčkám

11 Vytvoření útočiště: Pěstování kultury moudrosti a víry

12 Klíčový význam zjevení: Slovo se stalo tělem

 

Doporučená literatura

Bibliografie autora

O autorovi