Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ČESKÉ STUDNY

David Loula

aneb hloubání o české identitě

České studny 2013

Třetí vydání

ISBN 978-80-905574-1-3

Formát 12,5×17 cm, vázaná, 152 strany

Cena:180.00

Mají Češi nějaké poslání od Boha? Pokud ano, mají dary k tomu, aby toto poslání mohli naplnit? Co je pravou identitou Čechů? V českém národě zůstávají zasypané studnice požehnání, které vybudovaly generace našich předků. Dnes je čas tyto studnice obnovit. Podobně jako obnovoval Izák studny svého otce Abrahama. Budeš se na tom podílet i ty?

 

„Mnoho jsem přemýšlel nad tím, co jsou české studny. Myslím, že jsou to konkrétní hodnoty, které určovaly směr české reformace a jejích tvůrců. Oni z nich čerpali, pili, a právě proto tak významně měnili tvář země. Domnívám se, v Boží bázni, že jde o tyto studny: láska k pravdě, svatost, modlitba, uctívání, pracovitost, Boží řád, horlivost, milosrdenství, misie, proroctví, svoboda, vzdělanost. Samozřejmě jsou i další hodnoty, které česká reformace nesla, ale ty jsou alespoň zčásti obsažené v těch jmenovaných, nebo nejsou tolik charakteristické právě pro Čechy. V těchto dvanácti hodnotách Češi skutečně vynikali. Ne všichni, ne vždycky, přesto dostatečně, abychom to mohli zmapovat, definovat a prakticky je realizovat ve svých životech, rodinách, církvích a celé společnosti.“ - David Loula