Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

UZDRAVUJÍCÍ VDĚČNOST

Tomáš Korčák

Jak nás děkování, chvála a uctívání otevírá pro Boží jednání

Vydavatelství Juda 2018

ISBN 978-80-87239-47-6

Formát 11,5 x 15,7 cm,

120 stran

Cena:109.00

Ježíš nás učí, že prvním a největším přikázáním, ve kterém jsou všechna ostatní obsažena, je, že budeme milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a ze všech svých sil. Jedním z nejryzejších projevů naší lásky k Bohu je, vedle důvěry a poslušnosti, vděčnost, chvála a uctívání. Takový životní styl nás otevírá pro Boží nadpřirozené jednání.

 

V této drobné knížce najdete odpovědi na otázky:

  • Proč jsem byl stvořen?
  • Co způsobuje vděčnost a co stěžování?
  • Mohu být někdy spokojený?
  • Jak překonám malomyslnost?
  • Jak mohu zakoušet Boží přítomnost?
  • Za co všechno mám děkovat?
  • Jsem skutečně vděčný?
  • Jak získám dobrou mysl?
  • Jak dojdu do zralosti?

 

 

Doporučení

 

"Jsem vděčný za tuto útlou povzbudivou knížku o vděčnosti, chvále a uctívání! Autor nás v ní nechává nahlédnout do procesu svého osobního dozrávání k chození v Boží přítomnosti. Z bohatého obsahu knihy bych chtěl vybrat několik oddílů, které mě osobně obzvláště povzbudily a obohatily. V oddílu Tvoje chvála je setbou, která vzejde dokládá autor rozborem Izajáše 61,1-11 pozitivní vliv, který mají lidé vděčnosti, chvály a služby na jejich okolí. Oddíl Vděčnost uvádí do Boží přítomnosti ukazuje, co vlastně Boží přítomnost je a jak ji máme hledat. Bůh Davidovi zjevil, že jeho chrámem je Boží přítomnost a že ji nalézáme skrze vděčné a uctívající srdce. Obsáhlejší část Test tvojí vděčnosti je velmi praktická a „na tělo“. V části Dobromyslný má hody každodenně autor rozebírá použití výrazu dobrá mysl v Nové smlouvě. Objevný je oddíl Poutní písně stupňů. Knížka se jistě dá přečíst rychle a najednou, doporučuji ale čtení opakované!"

 

-        Pavel Neústupný, biblický učitel, Berlín

 

"V knize Uzdravující vděčnost dává autor nahlédnout do svého srdce a do svého vztahu s Bohem. Při čtení jsem byl povzbuzen k osobnímu hledání Boží tváře, chvále a vděčnosti. Přeji každému čtenáři, aby při jejím čtení uviděl bohatství, které je mu v Kristu darováno, a osobně zakusil, jak přijímá závoj chvály místo malomyslnosti, beznaděje a skleslosti. Život vděčnosti skutečně mění perspektivu našeho života."


-        Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha

 

Obsah

 

Proč jsi byl stvořen?

Reptáním do nemoci nebo vděčností do uzdravení

Pohled víry na kříž uzdravuje a zachraňuje

Zatemňující smrad nebo pročišťující vůně

Tvoje chvála je setbou, která vzejde

Vděčnost rozhojňuje víru a uvolňuje Boží moc

Vděčná spokojenost a spokojená vděčnost

Nevděčnost zatemňuje, avšak vděčnost otevírá oči

Vděčnost uvádí do Boží přítomnosti

Oběť děkování a chval

Test tvojí vděčnosti

Děkuješ za zkoušky?

Děkuješ za úspěchy druhých, nebo jsi krabem v košíku?

Dobromyslný má hody každodenně

Uzdravení skrze uctívání

Cesta do zralé lásky

Poutní písně stupňů

Sláva před jeho starci


Ukázka z knihy...