Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ANJELI

Charles & Annette Capps

Poznať ich význam, uvoľniť ich moc


Jazyk: Slovenský

Vydal: Lenver 2017

ISBN: 978-80-971320-5-7

Formát 145x210, 156 stran

Cena:209.00

Anjeli chcú byť súčasťou každej oblasti tvojho života. Tieto nadprirodzené Božie bytosti čakajú iba na to, aby si vyslovil Božie slovo.


  • Boh stvoril anjelov, aby reagovali na Jeho Slovo, takže... Dávaj pozor na to, čo hovoríš, tvoji anjeli počúvajú.
  • Slová pochybnosti a neviery tvojich anjelov zviažu.
  • Nesprávne hovorenie a nesprávne modlitby anjelov provokujú.
  • Slová viery ich uvoľňujú k tomu, aby pracovali v tvoj prospech.
  • Anjeli pôjdu pred tebou a spôsobia tvojej ceste zdar!