Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ŽÍT JAKO SŮL A SVĚTLO

Derek Prince

Boží povolání proměnit svět kolem nás

Vydal: Kontakt 2018

ISBN: 978-80-86442-66-2

Formát A5, 247 stran

Cena:295.00

Proměň životy a změň běh dějin

 

Mnoho zemí čelí možná největším krizím za celou svou historii. Jak tragické by bylo, kdyby křesťané nedokázali mít jakýkoli pozitivní účinek na potřeby národa, ve kterém žijí! Osudem Božího lidu je však vítězství. Buď součástí Jeho plánu a změň svůj život, životy jiných lidí a život své země.

 

Ježíš Kristus se nikdy nesetkal se situací, v níž by řekl: „Je mi líto. Tady už se nedá nic dělat.“ Místo toho učil, že křesťané jsou sůl země a světlo světa. Svět zoufale potřebuje změnu a my jsme lidé, kteří tuto změnu musí způsobit.

 

Nejprodávanější autor a učitel Bible Derek Prince vysvětluje naši strategickou pozici jakožto křesťanů ve světě, která zahrnuje výsady i zodpovědnost za to, abychom měli vliv na jednotlivé životy, komunity i celé národy. Poskytuje aktuální vyučování o tom, jak…

 

  • vzít duchovní iniciativu ve své oblasti vlivu
  • se ztotožnit s Božími záměry a rozšiřovat Jeho království ve světě
  • vést duchovní boj a porazit ďáblovy plány
  • používat zbraně modlitby, půstu, chvály a svědectví
  • se stát měnitelem dějin na lepší svět

 

Máme prostředky k tomu, abychom změnili běh událostí v našich městech a národech podle Boží vůle – prostředky měnící životy i běh dějin.

 

„Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto.“ (Matouš 5:13-14)