Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

VIZE ŽNĚ - SLEVA 10%

Rick Joyner

Prorocká vidění posledních dnů

Vydavatelství Juda 2018

ISBN 978-80-87239-43-8

Formát 13,8x21 cm,

104 stran

(původní cena 149 Kč)

Cena:134.00

„Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?

Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“ (Izajáš 43:19)

 

Tato knížka nám má pomoci, abychom se dobře připravili na největší a nejmocnější Boží jednání v dějinách, které zasáhne celý svět. Potřebujeme rozumět časům - tomu, co se bude dít, a potřebujeme vidět přicházející Království, abychom mohli připravit cestu přicházejícímu Králi.


Je nejvyšší čas, abychom se připravili na to, co přichází…

 

„Nestrachujte se! Nebuďte zmateni.

Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem?

Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne?

Jiné skály není, já o žádné nevím.“ (Izajáš 44:8)

 

„Vždy, když jsem zveřejnil některé z těchto vidění, jsem byl zavalen žádostmi o svolení je kopírovat nebo přeložit. Každé z nich rychle oblétlo celý svět. Nyní, o dvě desetiletí později, je lidé znovu objevují. Tato kniha má uspokojit rostoucí poptávku po nich. Mnohá prorocká slova z těchto vidění se naplnila a zdá se, že se brzy uskuteční i zbytek. Tato vidění jsou dnes aktuálnější než kdy dříve.“ - Rick Joyner

 

Překlad 25. aktualizovaného a rozšířeného vydání.

V originále se kniha jmenuje Visions of the Harvest a jedná se o jeden z největších bestsellerů Ricka Joynera.

Pozor, nejedná se o knihu The Harvest (slovensky vyšla pod názvem Žatva). V něčem se tyto dva tituly překrývají, avšak jde o odlišné knihy.


 

Obsah

 

Úvod

 

Vize žně

1. Závěrečný konflikt světla a temnoty

Zralé pláště

Příprava cesty

2. Rybářská síť

Setkávání

Revoluce

Kameny úrazu

3. Soužení a sláva

Nárůst nepravosti

Nový druh služby

4. Výzvy z trůnu

Ctěte otce a matky, ale kráčejte dále vpřed

 

Titanik a burza

Základy jsou důležité

Prorocká paralela

Varování Spojeným státům

Lidská pýcha

2008 a dále

Oči k vidění

Buďte připraveni

Následujte ho

Křesťané vysoké účinnosti, nenároční na údržbu

Dokonalý zákon svobody

Království přichází!

Tři lodě a tři typy vedení

Poznámka pro vydání z roku 2008

Poznámka k vydání z roku 2012

 

Válka a sláva

Ostatek

Pán přichází zbudovat svůj dům

Hřbitov

Zkouška

Vzkříšený život

Bez omezení

Sdílení slávy

Bouře se vrací

 

Další vlna dolehne na nás

Výklad

 

Zachytit příští vlnu

Máme-li hledět kupředu, musíme se ohlédnout

Čest a spravedlivý soud

Pádlování s vlnou

Čekání na velkou vlnu

Odpor

Skutečná víra

Poslušnost, nikoli oběť

Shrnutí