Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ZASÁHNOUT SVĚT MODLITBOU

Wesley L. Duewel

.

Vydavatel: EIRËNË 1997

ISBN: 80-901318-3-2

formát A5, 176 stran

Cena:145.00

Bůh má úžasný plán, jak můžete v modlitbě ovlivnit celý svět. Povzbuzující četba, jak se stát mocnými lidmi na modlitbách za požehnání a spasení z pera bývalého misionáře v Indii.


 

„Na podzim roku 1996 pořádala služba Harvest International v Kostelci nad Orlicí jeden z nejúžasnějších seminářů o modlitbě, na kterém jsem kdy byl, s Wesley L. Duewelem. Tento podivuhodný muž byl 25 let misionářem v Indii a poté vedl misijní organizaci OMS International. Celý život věnoval modlitbě, Božímu slovu a misii. Na zmíněném semináři nám bylo nejen předávané dobré biblické vyučování o modlitbě, postu a duchovním boji, ale setkali jsme se i se srdcem a pomazáním muže modlitby. O přestávkách jsem chodil po lese okolo vily Sklenářka, kde seminář probíhal, a modlil se - hořel ve mně předaný oheň přímluvy. Při vyučování tohoto evangelikála (který byl mnohem charismatičtější než mnozí charismatici) o autoritě nad satanem začali křičet démoni a lidé byli osvobozováni. Jeho důrazem byla modlitba jako klíč ke sklizni a probuzení.


Wesley L. Duewel v roce 2016 odešel ke svému Pánu ve věku 100 let. Sloužil ve 45 zemích. Je autorem deseti knih, které byly přeloženy do 58 jazyků světa. V češtině vyšly v roce 1997 ve vydavatelství Eiréné dvě knihy: Zasáhnout svět modlitbou a Oheň probuzení. Jako muž modlitby se Wesley L. Duewel modlil i za své knihy a za jejich čtenáře. Je to skutečně podivuhodné číst jeho knihy - přichází povzbuzení, zjevení a Pán mluví. V devadesátých letech jsme dělali pro Život víry rozhovor s prorokem Jamesem W. Gollem a ptali se ho, jak hlouběji vstoupit do modlitebního života. Mimo jiné nás povzbuzoval k modlitební dietě – číst dobré knihy o modlitbě. A jako prvního jmenoval právě Wesley L. Duewela a jeho knihy.


Kniha Oheň probuzení je skutečným skvostem a v českém jazyce nemá obdoby. Popisuje různá probuzení v historii světa od starozákonní doby až po 20 století. Jedno období jsem vždy na začátku modlitebního setkání v našem sboru předčítal z této knihy a motivoval k modlitbám. Skladové zásoby obou knih jsem letos převzal do prodeje ve víře, že povzbudí v naší zemi Boží lid, který zasáhne svět modlitbou a uvolní oheň probuzení.“

- Tomáš Korčák, pastor a vydavatel


 

Obsah

 1. Bůh vás volá k modlitbě
 2. Bůh pro vás připravuje žeň
 3. Máte nepopsatelnou moc
 4. Máte ohromující autoritu
 5. Modlitební společník na trůnu
 6. Modlitební společník ve vás
 7. Neviditelní vykonavatelé vašich modliteb
 8. V modlitbě se můžete dotknout Božího trůnu
 9. Modlitba vám umožní přístup všude
 10. Král vám dává své klíče
 11. Můžete se stát součástí Boží záchranné modlitební sítě
 12. Můžete sít v slzách
 13. Svoji modlitbu můžete prohloubit postem
 14. Autorita vašich modliteb spočívá v kříži Ježíše Krista
 15. Musíte přikazovat ve víře
 16. Vaše modlitba může pomoci dokázat, že Kristus je Bůh
 17. Můžete nad Satanem zvítězit a spoutat ho
 18. Vaše chvála může zahnat Satana na útěk
 19. Zaslíbení pro vás
 20. Elijáš byl člověk jako vy
 21. Bůh potřebuje, abyste Mu připravovali cestu
 22. Jak můžete Pánu připravovat cestu
 23. Můžete zakoušet a sdílet probuzení
 24. Ať vaše modlitby vedou Ježíš a Pavel
 25. Vaše modlitby mohou sklízet žeň po celém světě
 26. V modlitbě je třeba vítězit
 27. Jak můžete v modlitbě vytrvat a zvítězit
 28. Můžete se stát modlitebními bojovníky
 29. Vaše modlitba se může stát investicí pro věčnost
 30. Modlitby, které se nikdy neztratí
 31. Jak si zorganizovat delší modlitební ztišení
 32. Jak se modlit za jednotlivce
 33. Jak sestavit modlitební seznam
 34. Jak se shodnout v modlitbě