Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

POVZBUZENÍ Z JÓBA

Tomáš Korčák

Klíče k porozumění knize Jób

Vydavatelství Juda 2009

Biblické vyučování na nosiči CD audio

Délka záznamu 68 min.

Cena:79.00

Daleko je Bůh od svévole, Všemocný od bezpráví. Podle toho, co člověk udělá, odplatí jemu, s každým nakládá podle jeho stezky. Opravdu, Bůh nejedná svévolně, Všemocný právo nepokřiví. (Jób 34,10-12) 

 

Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a viděli jste, jaký konec mu připravil Pán. Neboť Pán je plný soucitu a slitování. (Jakub 5,11) 

 

Na tomto CD naleznete biblické odpovědi na následující otázky: 

 

  • Má nás kniha Jób vystrašit Boží „nevyzpytatelností“, anebo povzbudit Boží věrností?
  • Stojí Bůh vždy za svým slovem?
  • Jak se projevuje člověk, který je spravedlivý ve svých vlastních očích, který se pokládá za spravedlivějšího než Bůh a který spoléhá na své moudré srdce?
  • Proč k nám Bůh mluví a otevírá nám ucho?
  • Proč je tak důležité mít otevřené ucho pro napomenutí?
  • Kdy je potřeba umlknout před Bohem?
  • Jaký je rozdíl mezi tím, slyšet o Bohu jen z doslechu a vidět ho svým duchovním zrakem?
  • Kdy Hospodin změnil Jóbův úděl?
  • Jak skončil Jóbův život?

 

 „Toto vyučování se opravdu dostává k jadru poselstvi Jóbovy knihy. Je poznat, že se autor textem zabýval do hloubky.“

Pavel Neústupný, biblický učitel a misionář Go East Berlín 

 

Biblické vyučování na nosiči CD audio bylo přednesené 23.11.2008 v Křesťanském společenství Juda na Mělníku.