Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

NASLOUCHÁNÍ BOHU - vyprodáno

James W. Goll

Praktické rady pro naslouchání Bohu a rozeznávání jeho hlasu

Vydavatelství Juda 2009

ISBN 978-80-87239-12-4

formát A5, 136 stran

X

Velmi úspěšná kniha Naslouchání Bohu je již vyprodána.

Připravujeme doplněnou a o dvě kapitoly rozšířenou verzi této knihy pod názvem Naslouchání Bohu v dnešním hluku. Více zde...

 

Jak k nám Bůh mluví?

Naučte se naslouchat Bohu a mluvit s ním 

 

Opravdu Bůh mluví i dnes? Promluví i k nám osobně? Porozumíme mu, když mu budeme naslouchat? Nevíte-li, jak začít, začněte na začátku! Pokud toužíte zaslechnout Boha, kniha Naslouchání Bohu vám pomůže. Máte-li ve svém vztahu k Bohu růst, musíte se k němu přiblížit v důvěře, že chce mluvit přímo k vám osobně. V této praktické příručce předkládá James Goll jasné biblické principy naslouchání Bohu. Uvádí rovněž ilustrace z praktického života, jež vás mohou inspirovat a vyvolat ve vás ještě větší touhu po naslouchání s otevřeným srdcem. Ať už jste zcela na začátku či ať už Bohu po léta nasloucháte, Bůh má pro vás něco vzrušujícího a chce, abyste mu naslouchali. 

 

„James Goll provádí čtenáře mezi vrcholky i propastmi slyšení Božího hlasu. Je to dar, který nepřítel ze srdce nenávidí. James, to je vyzrálý prorocký hlas, a jen někdo podobný může psát s takovou moudrostí, vášní i porozuměním. Budete-li se řídit pokyny na stránkách této knihy, je téměř jisté, že se vám otevřou uši a vy uslyšíte, co Bůh říká.“ - John Paul Jackson, zakladatel a vedoucí Stream Ministries International 

 

„Pokud jste někdy toužili slyšet jasněji Boží hlas, udělali jste dobře, že jste sáhli po této knize. James Goll žije po léta v důvěrném vztahu s Bohem a umí předat, co ho Bůh naučil. Tato praktická a na Písmu založená kniha vám pomůže naučit se lépe naslouchat. Budete-li k tomu ochotni, můžete se posunout z kategorie TP (těžko přijímajících) do kategorie LP (lehko přijímajících).“ - Quin Sherrerová, autorka knih Jak se modlit za své děti a Jak se modlit za své blízké 

 

„Málokdo z „cizinců“ sehrál v nedávných českých duchovních dějinách tak důležitou úlohu jako James W. (dříve Jim) Goll. Spolu s Maheshem Chavdou, Davidem Dreilingem a dalšími formoval i rodící se prorocké hnutí v naší zemi. Při četbě jeho knížky na nás dýchá týž muž, jakého jsme znali z počátku devadesátých let – jen je zřejmé, že je hlubší a vyzrálejší.“ - Dan Drápal, teolog, překladatel a publicista 

 

„Slyšet Boha může pro nás být tou nejúžasnější zkušeností v životě. Tato kniha rozněcuje naše ‚duchovní chuťové buňky‘, abychom ještě častěji naslouchali a lépe slyšeli hlas našeho Pána. Věřím, že  James je církvi darován jako jeden z mnoha skutečných novozákonních proroků dnešní doby.“ - Tomáš Korčák, vedoucí Křesťanského společenství Juda – Mělník