Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

MODLITBY ZA VLÁDU

Derek Prince

.

Vydal: Kontakt 2006

ISBN: 80-86442-39-6

Formát: 11×18 cm, 28 stran

Cena:49.00

Můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (2. Paralipomenon 7:14)

 

Modlitba za vládu je inspirována tímto veršem. Pokud církev splní jmenované čtyři podmínky, Bůh uzdraví jejich zemi.

Jak tohoto uzdravení dosáhneme? Modlitbou! Bůh zamýšlí, aby církev byla vycvičená v prosazování rozhodujícího vlivu na národy.

Za koho se budeme modlit? Za vládu!

V 1Tm 2,2 čteme příkaz k modlitbám „za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc.“ Nyní je čas naplnit tento příkaz.