Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

DUCHEM NEBO ROZUMEM

Watchman Nee

.

Vydal: Der Strom 1996

ISBN 3-88083-759-7

Formát: 12 x 18,5 cm; 20 stran

Cena:35.00

"Bůh uznává jen jediné dílo, totiž dílo svého Ducha v duchu člověka."

Bible nám říká, že my lidé nemáme jen tělo a duši, ale že jsme trojjediná bytost z těla, duše a ducha (1Te 5,23; Žd 4,12).

Duch člověka začíná působit, jakmile do něj vstoupí Duch svatý, což se děje při znovuzrození. Tak se stává v duchu znovuzrozeným křesťanem a je "jednoho ducha s Pánem" (1K 6,17). Od té chvíle se má modlit v Duchu (J 4,24) a žít Duchem (Ga 5,25). V duchu rozpoznává Boží vůli a je veden Duchem svatým (Ř 8,14) Od okamžiku, kdy do svého života přijmeme Krista, se máme učit řídit ve svém duchu přebývajícím Duchem svatým a rozpoznávat své nápady a myšlenky od pokynů a vůle Boží.