Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

VAŠA DUCHOVNÁ AUTORITA

Charles Capps

Naučte sa používať svoju autoritu od Boha a žite vo víťazstve

Jazyk:Slovenský

Vydal: Lenver 2016

ISBN:978-80-971320-4-0

Formát 145x210, 234 stran

Cena:259.00

 

Úžasný Boží plán pre spasenie ľudstva v sebe zahŕňa autoritu – duchovnú autoritu zmeniť váš život práve teraz a práve tam, kde sa nachádzate.

 

V knihe Vaša duchovná autorita renomovaný učiteľ Biblie Charles Capps, ktorý slúži už viac ako 25 rokov, hovorí prenikajúce posolstvo o legálnom nároku veriacich aj dnes uplatňovať autoritu na zemi. Táto delegovaná autorita bola daná každému kresťanovi, a tak môžu byť chorí uzdravení, finančné požehnanie uvoľnené a tí, ktorí sú poviazaní Satanom, môžu byť slobodní.

 

MÁTE AUTORITU V KRISTOVI

 

Objavte tieto mocné princípy vo vašom živote:

  • Panovanie skrze slová
  • Vaše telo vám dáva autoritu na zemi
  • To, že ste sa narodili z Ducha, vás uschopňuje používať Ježišovo meno
  • Moc zväzovať sily pekla a uvoľňovať Božie požehnanie
  • Vaša autorita v troch oblastiach – zem, nebo a peklo
  • A oveľa viac!

 

Ježiš zaplatil cenu za to, aby ste dnes mohli žiť vo víťazstve na zemi. Objavte svoju duchovnú autoritu a začnite meniť svoj život.